Wal Hofstede Vlugtenburg te SouburgVooraf | Het probleem |De geluidswal juli 2013De geluidswal juli 2013

De geluidswal april 2015De geluidswal april 2015

De geluidswal juli 2016De geluidswal juli 2016

De geluidswal juni 2017De geluidswal juni 2017

De geluidswal mei 2018De geluidswal mei 2018

De geluidswal maart 2020De geluidswal maart 2020


Is de geluidswal afgedekt met schone grond?


De wal is oorspronkelijk opgeworpen met grond die volgens de gemeente Vlissingen licht verontreinigd was met “enkele zware metalen en PAK’s”.
Eveneens volgens de gemeente Vlissingen: "De kern van grond van klasse ‘industrie’ (destijds heette dat mogelijk nog anders) is conform de eisen afgedekt met een laag schone grond."
De bewering dat de wal is afgedekt met schone grond moet natuurlijk onderbouwd worden met documenten.
Het wachten is op documenten die de Vlissingse bewering betreffende het afdekken zullen staven.


Berekende schatting van de benodigde hoeveel schone grond voor de ongeveer 80 meter van de wal die er al sinds juli 2016 ligt


Geschatte dwarsdoorsnede wal Vlugtenburg
De basis van de wal is bepaald met behulp van Google Maps en kwam uit op ongeveer 14 meter. De hoeken A en B zijn geschat op 50 graden.
Het berekende oppervlak van de driehoek komt op grond van een geschatte basis van 14 meter en geschatte hoeken A en B van 50 graden uit op 58,4 meter.
Het meest oostelijke deel van de wal heeft reeds in juli 2016 min of meer zijn definitieve vorm gekregen.
Anno april 2021 gaat het om een stuk met een lengte van ongeveer 80 meter, dat min of meer onveranderd sinds juli 2016 bestaat in zijn huidige gedaante.
Als ik de oppervlakte van de driehoek afrond op 50 vierkante meter, dan komt de inhoud van de wal op pakweg 80 x 50 (lengte x oppervlakte) is 4000 kubieke meter grond.
Het afdekken met schone grond moet gebeuren met een laag van minimaal een halve meter dik.
20% tot 25% (zijde a en zijde b, afgerond 20 meter, een halve meter dik is 10 kubieke meter per strekkende meter, voor 80 strekkende meter komt dat op 800 kubieke meter) van de wal moet bestaan uit schone grond.
Omdat de vorm van het bedoelde deel van de wal vrijwel niet gewijzigd is sinds 2016, moet die 800 kuub schone grond tussen april 2015 en juli 2016 zijn aangevoerd.
Die grond moet gecertificeerd zijn, de herkomst moet gecontroleerd zijn, deze operatie moet een papieren spoor hebben achtergelaten.
Echter, tot dusver, heb ik bij de gemeente Vlissingen geen antwoord gekregen op mijn vraag naar documenten die aantoonbaar deze aanvoer van schone grond kunnen staven.

Deze berekening is natuurlijk houtje touwje, doet geen claim op de waarheid te zijn, maar dient uitsluitend om aan te tonen dat een zeer aanzienlijke aanvoer van schone grond verantwoord dient te worden.

Ad Weststrate,
21 april 2021
(woonachtig naast die, mogelijk niet afgedekte en uit verontreinigde grond bestaande, geluidswal.)