Vooraf

 

Het terrein van de boerenhofstede Vlugtenburg werd, inclusief de opstallen, jaren geleden verkocht aan de gemeente Vlissingen.

Een deel van het terrein werd eind 2013 door de gemeente Vlissingen bij inschrijving publiek te koop aangeboden.

De verkoop betrof een gedeelte van 2 hectare, 13 are en 42 centiare.

Eind 2013 / begin 2014 werd door de gemeente een selectie gemaakt van 3 bieders die aan de voorwaarden uit het biedboek voldeden.

 

Één van de voorwaarden (onder het kopje “gunning, beraad”) uit het biedboek luidde: “De levering en aflevering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden op een nader door partijen overeen te komen tijdstip”.

Uiteindelijk werd in 2014 het goed gegund aan Vlugtenburg BV (of aan een juridische voorganger daarvan).

 

De gemeente Vlissingen was wel zeer soepel waar het de omschrijving “zo spoedig mogelijk” betreft.

Van de oorspronkelijke 21342 vierkante meter die in 2014 werd verkocht aan Vlugtenburg BV, was begin juni 2021 10867 vierkante meter, dus iets meer dan de helft, volgens het kadaster nog steeds eigendom van de gemeente Vlissingen.

 

Vlugtenburg BV is het vehikel van een projectontwikkelaar die voornemens is een serie nieuwe woningen (maximaal 15, volgens het bestemmingsplan Vlugtenburg) te realiseren.

Het plan verkeert momenteel in de eerste fasen van uitvoering.

Volgens berichten in de media zijn van de 9 woningen in deze fase van dit nieuwbouwproject inmiddels bijna alle huizen verkocht

 

Terug naar de start